СБП. Дни Мошиаха! Сегодня 5 Тишрея 5783 года, шестой день недели, гл. Ваейлех | 2022-09-30 09:59

РАМБАМ, рабейну Моше бен Маймон Мишне Тора

(כג) שלא להקריב קרבן חוץ לעזרה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:
Введение в «Законы принесения жертвоприношений». Они включают в себя двадцать три заповеди: десять повелевающих и тринадцать запретов. К ним относятся: 1) при принесении всесожжения соблюдать установленный порядок жертвоприношения; 2) не есть мясо от остатка всесожжения; 3) (соблюдать) предписанный порядок очистительного жертвоприношения; 4) не есть мясо очистительного жертвоприношения; 5) не отделять части (головы) от птицы, приносимой в очистительную жертву; 6) (соблюдать) предписанный порядок очистительного жертвоприношения; 7) коэны должны есть мясо священных жертв в пределах святилища; 8) чтобы они не ели это мясо вне двора Святилища; 9) чтобы чужак (не коэн) не ел никакой мяса от святых жертв; 10) (соблюдать) предписанный порядок мирных жертвоприношений; 11) не есть мяса от жертв, священных в малой степени, прежде чем их кровью будет окроплен (жертвенник); 12) при приношении хлебного приношения соблюдать порядок, специально предписанный для него в Торе; 13) не добавлять масло в хлебное приношение, приносимую в качестве грех очистительного жертвоприношения; 14) не класть на него ладан; 15) не есть приношение коэна; 16) чтобы хлебное приношение не было запечено в квасной хлеб; 17) коэны должны есть остальную часть хлебного приношения (после возложения горсти из него на жертвенник); 18) исполнять все свои обеты и приносить добровольные жертвы в первый из трех праздников (паломничества) (после того, как дал обет или обещал принести жертву); 19) не откладывать исполнение обета, принесение добровольного приношения или выполнение других обязательств; 20) приносить все жертвы в избранном доме Б-га; 21) привозить все освященные жертвы из пределов Земли Израиля в Храм; 22) не закалывать жертвы вне Храмового двора; 23) не приносить жертву вне Храмового двора. Объяснение всех этих заповедей будет дано в последующих главах. הלכות מעשה הקרבנות - הקדמה יש בכללן שלוש ועשרים מצוות: עשר מצוות עשה, ושלוש עשרה מצוות לא תעשה. וזה הוא פרטן: (א) לעשות העולה כמעשיה הכתובים על הסדר. (ב) שלא לאכול בשר עולה. (ג) סדר החטאת. (ד) שלא לאכול מבשר חטאת הפנימית. (ה) שלא יבדיל בחטאת העוף. (ו) סדר האשם. (ז) שיאכלו הכהנים בשר קדשי קדשים במקדש. (ח) שלא יאכלום חוץ לעזרה. (ט) שלא יאכל זר מקדשי קדשים. (י) סדר השלמים. (יא) שלא לאכול בשר קדשים קלים קודם זריקת דמים. (יב) לעשות כל מנחה כסדר מעשיה הכתובים בתורה. (יג) שלא ישים שמן על מנחת חוטא. (יד) שלא יתן עליה לבונה. (טו) שלא תאכל מנחת כהן. (טז) שלא תאפה מנחת חמץ. (יז) שיאכלו הכהנים שיָרי מנחות. (יח) שיביא אדם כל נדריו ונדבותיו ברגל שפגע בו ראשון. (יט) שלא יאחר נדרו ונדבתו ושאר דברים שהוא חייב בהן. (כ) להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה. (כא) להביא קדשי חוצה לארץ לבית הבחירה. (כב) שלא לשחוט קרבנות חוץ לעזרה. (כג) שלא להקריב קרבן חוץ לעזרה. וביאור מצוות אלו בפרקים אלו:

Законы принесения жертвоприношений. Гл. 1

1. Для жертвоприношений возможно использовать только один из пяти видов живых существ (животных, птиц): 1) крупный рогатый скот; 2) овцы; 3) козы; 4) горлиц; 5) голубей. כָּל הַקָּרְבָּנוֹת שֶׁל מִינֵי נֶפֶשׁ חַיָּה בָּאִין מֵחֲמִשָּׁה מִינִין בִּלְבַד. מִן הַבָּקָר וּמִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים וּמִן הַתּוֹרִים וּמִן בְּנֵי הַיּוֹנָה:
2. Все жертвоприношения, которые приносятся как частными лицами, так общинами, делятся на четыре категории: 1) грех очистительные жертвоприношения; 2) повинные жертвы; 3) жертвы всесожжения; 4) мирные жертвы. וְכָל הַקָּרְבָּנוֹת בֵּין שֶׁל צִבּוּר בֵּין שֶׁל יָחִיד אַרְבָּעָה מִינִין. עוֹלָה. וְחַטָּאת. וְאָשָׁם. וּשְׁלָמִים:
3. Существуют также три вида индивидуальных приношений: 1) Песах; 2) первенцы; 3) десятина. וְעוֹד יֵשׁ שָׁם שְׁלֹשָׁה מִינֵי קָרְבַּן יָחִיד וְהֵם הַפֶּסַח. וְהַבְּכוֹר. וְהַמַּעֲשֵׂר:
4. Все общественные жертвоприношения бывают только жертвами всесожжения и грехоочистительными. Не бывает никаких иных мирных жертв кроме как из двух овец, приносимых вместе с хлебом возношения в Шавуот. Они называются общественные мирные жертвы. Община никогда не приносит повинные жертвы, и никогда не использует в жертвоприношениях птиц. כָּל קָרְבָּנוֹת הַצִּבּוּר הֵן עוֹלָה אוֹ חַטָּאת. וְאֵין בְּקָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר שְׁלָמִים חוּץ מִשְּׁנֵי כְּבָשִׂים הַבָּאִים עִם לֶחֶם הַתְּנוּפָה בַּעֲצֶרֶת. וְהֵם הַנִּקְרָאִים זִבְחֵי שַׁלְמֵי צִבּוּר. וְאֵין הַצִּבּוּר מַקְרִיבִין אָשָׁם לְעוֹלָם וְלֹא עוֹף:
5. Общественными жертвами являются: два ежедневных постоянных жертвоприношения; дополнительные жертвы по субботам, праздникам, новомесячьям; козел Азазелю и грехоочистительная жертва в Йом-Кипур. Также, при судебной ошибке Высшего суда (на тему идолопоклонства) каждое племя должно пожертвовать быка и козла. Быка приносят как всесожжение, а козел становится грехоочистительной жертвой. Такие козлы именуются «козлами иного служения». Если же ошибочное решение было принято на тему других заповедей, то жертвуют быка в качестве грехоочистительной жертвы, который называется «быком незнания». קָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר הֵם שְׁנֵי תְּמִידִין שֶׁל כָּל יוֹם. וּמוּסְפֵי שַׁבָּתוֹת וְרָאשֵׁי חֳדָשִׁים וְהַמּוֹעֲדוֹת וּשְׂעִיר חַטָּאת שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים. וְכֵן אִם שָׁגְגוּ בֵּית דִּין וְהוֹרוּ בַּעֲבוֹדָה זָרָה מֵבִיא כָּל שֵׁבֶט וְשֵׁבֶט פַּר וְשָׂעִיר. הַפָּר עוֹלָה וְהַשָּׂעִיר חַטָּאת. וְאֵלּוּ הַשְּׂעִירִים הֵם הַנִּקְרָאִים שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה. וְאִם שָׁגְגוּ וְהוֹרוּ בִּשְׁאָר הַמִּצְוֹת מְבִיאִין פַּר לְחַטָּאת וְהוּא הַנִּקְרָא פַּר הֶעְלֵם דָּבָר שֶׁל צִבּוּר:
6. Частные жертвоприношения бывают следующими: 1)первенцы; 2) десятина; 3) пасхальная жертва; 4) праздничное мирное жертвоприношение [приносимое в связи с праздниками паломничества — три раза в год, когда все евреи обязаны посетить Храм]; 5) всесожжение паломников; 6) жертвоприношение прозелита — скот, два голубя или две горлицы, либо два животных, одно из которых приносится как мирная жертва, а второе — всесожжение; 7) жертва всесожжения или мирная (жертва), приносимые по обету или добровольно; 8) мирные жертвы с хлебами — жертвы благодарения; 9) всесожжение, мирная и грехоочистительные жертвы назорея; 10) всесожжение грехоочистительная и повинная жертвы прокаженного; 11) грехоочистительные жертвы и всесожжения рожениц и истекающих; 12) грехоочистительная жертва того, кто по неосторожности нарушил запретительную заповедь, наказуемую отсечением души; 13) условная повинная жертва от того, кто не уверен в нарушении им запретительной заповеди; 14) за некоторые проступки следует принести «определенную повинную жертву» за нарушение соответствующего запрета; 15) всесожжение барана, бык в качестве грехоочистительной жертвы первосвященника, приносимый им из личного имущества за проступок в Йом-Кипур — являются индивидуальными жертвами; бык называется «бык Йом-Кипура». Все эти жертвоприношения прямо упомянуты в Торе, и законы, регулирующие каждое из них, объясняются в соответствующих местах. קָרְבְּנוֹת הַיָּחִיד הֵם הַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר וְהַפֶּסַח. וְהַחֲגִיגָה וְהִיא שְׁלָמִים. וְהָרְאִיָּה וְהִיא עוֹלוֹת. וְקָרְבַּן הַגֵּר וְהוּא עוֹלָה מִן הַבְּהֵמָה. אוֹ שְׁנֵי בְּנֵי יוֹנָה אוֹ שְׁתֵּי תּוֹרִים וּשְׁנֵיהֶן עוֹלָה. אוֹ שְׁתֵּי בְּהֵמוֹת אַחַת עוֹלָה וְאַחַת שְׁלָמִים. וְהַנּוֹדֵר אוֹ הַמִּתְנַדֵּב עוֹלָה אוֹ שְׁלָמִים. וּשְׁלָמִים הַבָּאִין עִם הַלֶּחֶם הֵם הַנִּקְרָאִים תּוֹדָה. וְכֵן קָרְבְּנוֹת הַנָּזִיר וְהֵן עוֹלָה וְחַטָּאת וּשְׁלָמִים. וְקָרְבְּנוֹת מְצֹרָע וְהֵן חַטָּאת וְאָשָׁם וְעוֹלָה. וְקָרְבְּנוֹת זָבִים וְיוֹלְדוֹת וְהֵן חַטָּאת וְעוֹלָה. וְקָרְבַּן הַשּׁוֹגֵג בְּמִצְוַת לֹא תַּעֲשֶׂה שֶׁיֵּשׁ בָּהּ כָּרֵת וְהוּא חַטָּאת. וְאִם נִסְתַּפֵּק לוֹ אִם עָשָׂה אוֹ לֹא עָשָׂה אוֹתוֹ הַחוֹטֵא מֵבִיא אָשָׁם וְהוּא הַנִּקְרָא אָשָׁם תָּלוּי. וְיֵשׁ עֲבֵרוֹת שֶׁמֵּבִיא עֲלֵיהֶן אָשָׁם וְהוּא הַנִּקְרָא אָשָׁם וַדַּאי. וְכֵן אֵיל הָעוֹלָה וּפַר הַחַטָּאת שֶׁמַּקְרִיב כֹּהֵן גָּדוֹל מִשֶּׁלּוֹ בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים הֲרֵי הֵן קָרְבַּן יָחִיד. וּפַר זֶה הוּא הַנִּקְרָא פַּר יוֹם הַכִּפּוּרִים. וְכָל אֵלּוּ הַקָּרְבָּנוֹת מְפֹרָשִׁין הֵן בַּתּוֹרָה וְכָל אֶחָד מֵהֶן יִתְבָּאֲרוּ דִּינָיו בִּמְקוֹמוֹ:
7. За все индивидуальные жертвоприношения и за их сопровождение несут ответственность, исключая добровольные приношения. Община не несет ответственность за общественные жертвы и возлияния. За частную жертву, совпавшая по времени с общественным жертвоприношением, не несут ответственности. כָּל קָרְבְּנוֹת הַיָּחִיד חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן וּבְאַחֲרָיוּת נִסְכֵּיהֶן חוּץ מִן הַנְּדָבָה. וְכָל קָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר אֵינָן חַיָּבִין בְּאַחֲרָיוּתָן וְלֹא בְּאַחֲרָיוּת נִסְכֵּיהֶן. וְאִם קָרַב הַזֶּבַח חַיָּבִין בְּאַחֲרָיוּת נִסְכֵּיהֶם. וְקָרְבַּן יָחִיד שֶׁקָּבוּעַ לוֹ זְמַן הֲרֵי הוּא כְּקָרְבַּן צִבּוּר וְאֵינוֹ חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתוֹ:
8. Для всех всесожжений можно использовать лишь самцов животных. Если приносят голубей или горлиц, то они могут быть любого пола. כָּל עוֹלַת בְּהֵמָה אֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַזְּכָרִים בִּלְבַד. וְהִיא בָּאָה מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים וּמִן הַבָּקָר בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים. וּמִן הַתּוֹרִים וּבְנֵי יוֹנָה וְאֶחָד בָּהֶן הַזָּכָר וְהַנְּקֵבָה:
9. Для грехоочистительной жертвы можно использовать любое животное любого из пяти вышеуказанных видов, самцов или самок, от больших до маленьких. הַחַטָּאת בָּאָה מֵחֲמֵשֶׁת הַמִּינִים הָאֵלּוּ מִן הַזְּכָרִים וּמִן הַנְּקֵבוֹת מִן הַגְּדוֹלִים וּמִן הַקְּטַנִּים:
10. Для повинной жертвы используют лишь баранов — самцов. Для некоторых повинных жертв требуются большие животные, а для некоторых — мелких животных. הָאָשָׁם אֵינוֹ בָּא אֶלָּא מִזִּכְרֵי כְּבָשִׂים בִּלְבַד. יֵשׁ אָשָׁם בָּא מִגְּדוֹלֵי מִין זֶה וְיֵשׁ אָשָׁם בָּא מִן הַקְּטַנִּים:
11. Для мирных жертв используют овец, коз и крупный рогатый скот, самцов или самок, больших и малых. Птицу не приносят в мирную жертву. Малое животное — это животное в возрасте от восьми дней до года, включая високосный год. «Большое» животное — это животное в возрасте до трех лет для крупного рогатого скота или до двух лет для овец или коз. По достижению этого возраста животное считается старым, и более не пригодно для жертвоприношения. הַשְּׁלָמִים בָּאִים מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים וּמִן הַבָּקָר מִזְּכָרִים וּמִנְּקֵבוֹת מִן הַגְּדוֹלִים וּמִן הַקְּטַנִּים. וְאֵין הָעוֹף בָּא שְׁלָמִים. הַקְּטַנִּים הֵם מִבֶּן שְׁמוֹנַת יָמִים עַד שָׁנָה תְּמִימָה מִיּוֹם לְיוֹם. אִם נִתְעַבְּרָה שָׁנָה נִתְעַבְּרָה לוֹ. וְהַגְּדוֹלִים בַּבָּקָר עַד שָׁלֹשׁ שָׁנִים שְׁלֵמוֹת מִיּוֹם לְיוֹם. וּבַצֹּאן עַד שְׁתֵּי שָׁנִים שְׁלֵמוֹת מִיּוֹם לְיוֹם. יוֹתֵר עַל זֶה הֲרֵי הוּא זָקֵן וְאֵין מַקְרִיבִין אוֹתוֹ:
12. Несмотря на то, что все вышеперечисленные животные пригодны для жертвоприношения по достижении восьмидневного возраста, изначально, следует приносить в жертву скот не моложе тридцати дней, за исключением первенца, десятины и пасхальной жертвы. Но если кто-либо все же желает принести в жертву восьмидневное животное, то он вправе так поступить. אַף עַל פִּי שֶׁכָּל הַקָּרְבָּנוֹת כְּשֵׁרִין מִיּוֹם הַשְּׁמִינִי וָהָלְאָה אֵין מַקְרִיבִין לְכַתְּחִלָּה אֶלָּא מִיּוֹם שְׁלֹשִׁים וָהָלְאָה. חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַפֶּסַח וּמִן הַמַּעֲשֵׂר שֶׁאִם רָצָה לְהַקְרִיבָן בַּשְּׁמִינִי לְכַתְּחִלָּה מַקְרִיב:
13. Подсчет возраста животных для жертвоприношений производят с точностью до часа, то есть если он превышает на час или часа не достает, то эти животные непригодны для жертвы. Что имеется ввиду под этим? Если отмечено, что животное должно соответствовать определенному возрасту, и оно на час старше, то оно непригодно для этого жертвоприношения. Если животное должно было быть годовалым, а оно старше года на один час, даже если этот час прибавился между забоем и окроплением жертвенника кровью, то оно непригодно. Подобные [законы] действуют в отношении всех жертвоприношений. שָׁעוֹת מוֹנִין לְקָדָשִׁים. וְאִם הוֹסִיפוּ שָׁעָה אַחַת אוֹ פָּחֲתוּ שָׁעָה פְּסוּלִין. כֵּיצַד. קָרְבָּן שֶׁמִּצְוָתוֹ לִהְיוֹת בֶּן שָׁנָה אִם הוֹסִיף עַל הַשָּׁנָה שָׁעָה אַחַת נִפְסַל. אֲפִלּוּ הָיָה בֶּן שָׁנָה בִּשְׁעַת שְׁחִיטָה וְהוֹסִיף עַל הַשָּׁנָה בִּשְׁעַת זְרִיקָה נִפְסַל עַד שֶׁיִּהְיֶה בֶּן שָׁנָה עַד שְׁעַת זְרִיקָה. וְכֵן בְּכָל הַזְּבָחִים:
14. Всякий раз, когда Тора использует слова «ягненок», «овечка» или «ягнята», то подразумевается животное моложе одного года. По прохождению 31-го дня после одного года животное считается взрослым: «бараном» или «овцой». Баран в возрасте года и тридцати дней называется «подростком». Соответственно, телята — это детёныши крупного рогатого скота младше одного года; взрослые быки — это животные на втором году жизни. Также и козлята — младше одного года, козлы — старше года (и тридцати дней). Каждый второй год он называется «волосатым». כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בַּתּוֹרָה כֶּבֶשׂ אוֹ כַּבְשָׂה אוֹ כְּבָשִׂים הֲרֵי אֵלּוּ בְּנֵי שָׁנָה. וְכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אַיִל אוֹ אֵילִים הֵם הַזְּכָרִים בְּנֵי שְׁנָתַיִם. וּמֵאֵימָתַי יִקָּרֵא אַיִל מִשֶּׁיִּכָּנֵס בְּשָׁנָה שְׁנִיָּה אֶחָד וּשְׁלֹשִׁים יוֹם. אֲבָל בְּיוֹם שְׁלֹשִׁים אֵינוֹ כָּשֵׁר לֹא לְכֶבֶשׂ וְלֹא לָאַיִל וְהוּא הַנִּקְרָא פִּלְגָּס. וְכָל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ עֵגֶל הֲרֵי זֶה בֶּן שָׁנָה. פַּר בֶּן שְׁתַּיִם. שְׂעִיר עִזִּים [בֶּן שָׁנָה. שָׂעִיר] בֶּן שְׁתַּיִם. כָּל שָׁנָה שְׁנִיָּה הוּא נִקְרָא שָׂעִיר:
15. Для всех общественных жертвоприношений используют лишь самцов. Для общественных грехоочистительных жертв используют козлов и крупный скот, но не овец. Для общественных жертв всесожжения используют овец и быков, но — не козлов. Для всех индивидуальных грехоочистительных жертв используются самки. Коэны должны съесть их мясо. Но для них не используют крупный рогатый скот, исключая три очистительных жертвоприношения: 1) жертва вождя (жертвуют козу, мясо которой съедают); 2) для очистительной жертвы помазанного коэна используют быка, быка за любую заповедь; 3) в грехоочистительную жертву за грех первосвященника в Йом-Кипур приносят быка, которого сжигают целиком. כָּל קָרְבְּנוֹת הַצִּבּוּר זְכָרִים. וְכֵן חַטָּאוֹת שֶׁל צִבּוּר מִן הָעֵז אוֹ מִן הַבָּקָר. וְאֵין בָּהֶן מִן הַכְּבָשִׂים. וְכָל עוֹלוֹת הַצִּבּוּר מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הַבָּקָר. וְאֵין לָהֶן עוֹלָה מִן הָעֵז. כָּל חַטַּאת יָחִיד נְקֵבָה וְתֵאָכֵל לַכֹּהֲנִים וְאֵינָהּ בָּאָה מִן הַבָּקָר. חוּץ מִשָּׁלֹשׁ חַטָּאוֹת. חַטַּאת נָשִׂיא שֶׁהִיא עֵז וְנֶאֱכֶלֶת. וְחַטַּאת כֹּהֵן מָשִׁיחַ שֶׁהוּא פַּר וְנִשְׂרֶפֶת וְהוּא פַּר הַבָּא עַל כָּל הַמִּצְוֹת. וְהַשְּׁלִישִׁי פַּר שֶׁמֵּבִיא כֹּהֵן גָּדוֹל בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים וְהוּא חַטָּאת וְנִשְׂרָף:
16. Мясо всех общественных очистительных жертв, за исключением козла отпущения и его пару, съедают. Козлы, использованные для идолопоклонничества, и быки незнания сжигаются. Таким образом, выучили пять грехоочистительных жертв, которые полностью сжигаются: две индивидуальные и три общественные. כָּל חַטָּאוֹת שֶׁל צִבּוּר נֶאֱכָלוֹת חוּץ מִשָּׂעִיר שֶׁל יוֹם הַכִּפּוּרִים שֶׁחֲבֵרוֹ מִשְׁתַּלֵּחַ. וְכֵן שְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה וּפַר הֶעְלֵם נִשְׂרָפִין. וּפַר הַבָּא עַל כָּל הַמִּצְוֹת וּפַר הֶעְלֵם נִקְרָאִים פָּרִים הַנִּשְׂרָפִין. וּשְׂעִירֵי עֲבוֹדָה זָרָה נִקְרָאִים שְׂעִירִים הַנִּשְׂרָפִין. הָא לָמַדְתָּ שֶׁחָמֵשׁ חַטָּאוֹת הֵם הַנִּשְׂרָפוֹת. שְׁתַּיִם לַיָּחִיד וְשָׁלֹשׁ לַצִּבּוּר:
17. Все это — жертвоприношения. Все жертвы всесожжения, грехоочистительные, два барана мирных жертв в Шавуот, являются «жертвами высшего порядка святости». Индивидуальные мирные жертвы, первенцы, десятины и пасхальные жертвы являются «жертвами малой святости». כָּל הַקָּרְבָּנוֹת הָאֵלּוּ נִקְרָאִים זְבָחִים. וְכָל הָעוֹלוֹת וְהַחַטָּאוֹת וְהָאֲשָׁמוֹת וּשְׁנֵי כַּבְשֵׂי שְׁלָמִים שֶׁל עֲצֶרֶת נִקְרָאִים קָדְשֵׁי קָדָשִׁים. אֲבָל שְׁלָמִים שֶׁל יָחִיד וְהַבְּכוֹר וְהַמַּעֲשֵׂר וְהַפֶּסַח נִקְרָאִים קָדָשִׁים קַלִּים:
18. Части туши съедаемых мирных и повинных жертв, сжигаемые на жертвеннике, называются «туком». От быков и козлов сжигают нутряной жир, включая жир на челюстях, почках, желудке, также и жир над тазобедренными суставами и отросток от печени с излишком. Если приносят в жертву барана, то к ним прибавляют курдюк, включая часть жира на окончании позвоночника; как сказано [«Ваикра» 3:9]: «Против почек отделит его». Весь тук сжигается на внешнем жертвеннике. הָאֵיבָרִים שֶׁשּׂוֹרְפִין אוֹתָן עַל גַּבֵּי הַמִּזְבֵּחַ מִן הַחַטָּאוֹת הַנֶּאֱכָלוֹת וּמִן הָאֲשָׁמוֹת וּמִן הַשְּׁלָמִים הֵן הַנִּקְרָאִין אֵימוּרִין. וְאֵלּוּ הֵן הָאֵימוּרִין שֶׁל שׁוֹר אוֹ שֶׁל עֵז. הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַקֶּרֶב וּבִכְלָלוֹ חֵלֶב שֶׁעַל גַּבֵּי הַקֵּבָה וּשְׁתֵּי הַכְּלָיוֹת וְחֵלֶב שֶׁעֲלֵיהֶן עִם הַחֵלֶב אֲשֶׁר עַל הַכְּסָלִים וְיוֹתֶרֶת הַכָּבֵד וְנוֹטֵל מִן הַכָּבֵד מְעַט עִם הַיּוֹתֶרֶת. וְאִם הָיָה הַקָּרְבָּן מִמִּין הַכְּבָשִׂים מוֹסִיף עַל אֵלּוּ הָאַלְיָה תְּמִימָה עִם הַחֻלְיוֹת מִן הַשִּׁדְרָה עַד מְקוֹם הַכְּלָיוֹת שֶׁנֶּאֱמַר (ויקרא ג ט) «לְעֵמַּת הֶעָצֶה יְסִירֶנָּה». וְכָל הָאֵימוּרִין נִשְׂרָפִין עַל מִזְבֵּחַ הַחִיצוֹן:
19. Если [жертвенное] животное было беременным, даже если плод вынашивался полный срок, и даже если его обнаружили живым [после заклания матери], его жир не следует приносить в жертву вместе с жиром матери. Вместо этого в жертву приносят только жир матери. Плод рассматривается как часть матери. הָיְתָה הַבְּהֵמָה מְעֻבֶּרֶת אַף עַל פִּי שֶׁכָּלוּ חֳדָשָׁיו שֶׁל עֻבָּר וַאֲפִלּוּ נִמְצָא חַי אֵינוֹ מַעֲלֶה חֶלְבּוֹ עִם חֵלֶב אִמּוֹ אֶלָּא חֵלֶב אִמּוֹ בִּלְבַד. וַהֲרֵי הָעֻבָּר כְּאֶחָד מֵאֵיבָרֶיהָ:
Предисловие РАМБАМа (1-21) Предисловие РАМБАМа (22-33) Предисловие РАМБАМа (34-45) Повелевающие заповеди 1-83 Повелевающие заповеди 84-166 Повелевающие заповеди 167-248 Запрещающие заповеди 1-122 Запрещающие заповеди 122-244 Запрещающие заповеди 245-365. Список заповедей по порядку законов РАМБАМа Книги 1-4 Книги 5-9 Книги 10-14

I. Знания

Фундаментальные законы Торы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы об образе жизни

1 2 3 4 5 6 7

Законы изучения Торы

1 2 3 4 5 6 7

Законы об идолопоклонстве и нееврейских обычаях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Законы о раскаянии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II. Любовь ко Всевышнему

Законы чтения «Шма, Исраэль...»

1 2 3 4

Законы молитвы и благословения коэнов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Законы о тфиллин, мезузе и свитке Торы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы о цицит

1 2 3

Законы о благословениях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Законы обрезания

1 2 3

Порядок молитвы

1 2 3 4 5

III. Времена

Законы субботы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Законы эрува

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы Дня Искупления

1 2 3

Законы праздников

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы квасного и мацы

1 2 3 4 5 6 7 8 Текст Агады

Законы шофара, сукки и лулава

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы полушекеля

1 2 3 4

Законы освящения нового месяца

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Законы постов

1 2 3 4 5

Законы о Свитке Эстер и Хануке

1 2 3 4

IV. Женщины

Законы брака

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Законы развода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Законы левиратных брака и развода

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы об обрученной девственнице

1 2 3

Законы о подозреваемой в неверности

1 2 3 4

V. Святость

Законы запрещенных половых связей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Законы о запрещённой пище

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Законы ритуального убоя скота и птицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

VI. Обязательства

Законы о клятвах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Законы об обетах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Законы о назорействе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы об оценивании и отрешенном имуществе

1 2 3 4 5 6 7 8

VII. Посевы

Законы о запрете смешения видов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы пожертвований бедным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы приношений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Законы десятины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Законы второй десятины и плодов четвертого года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Законы приношения первых плодов урожая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Законы субботнего и юбилейного годов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

VIII. Служение

Законы о Храме

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы храмовой утвари и служения в Храме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы о посещении Храма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Законы о животных, запрещенных для жертвоприношений

1 2 3 4 5 6 7

Законы принесения жертвоприношений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Законы ежедневных и дополнительных жертвоприношений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы о жертвоприношениях, непригодных для еды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Законы храмовой службы в День Искупления

1 2 3 4 5

Законы о злоупотреблениях с имуществом, посвященным Храму

1 2 3 4 5 6 7 8

IX. Жертвоприношения

Законы пасхальной жертвы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы праздничной жертвы

1 2 3

Законы о первенцах животных

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы о жертве за непреднамеренный грех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Законы о человеке, который не получил искупления

1 2 3 4 5

Законы о замене животного, приносимого в жертву

1 2 3 4

X. Чистота

Законы ритуальной нечистоты, порождаемой мертвым

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Законы красной коровы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Законы ритуальной нечистоты от проказы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Законы осквернения лож и сидений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Законы других источников ритуальной нечистоты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Законы о ритуальной нечистоте пищи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Законы утвари

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Законы миквы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

XI. Ущербы

Законы об ущербах, причиненных имуществом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Законы о воровстве

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Законы о грабеже и возвращении потери

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Законы о телесных повреждениях

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы об убийстве и защите жизни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

XII. Имущество

Законы продажи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Законы приобретения во владение и дарения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Законы о соседях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Законы о посланцах и компаньонах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Законы о рабах

1 2 3 4 5 6 7 8 9

XIII. Законы

Законы наемных работников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Законы займа и хранения имущества

1 2 3 4 5 6 7 8

Законы денежных ссуд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Законы исков (об истце и ответчике)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Законы наследования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

XIV. Судьи

Законы о Санедрине

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Законы о свидетелях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Законы об ослушниках

1 2 3 4 5 6 7

Законы траура

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Законы о королях, их войнах и Короле Мошиахе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ошибка в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter