СБП. Дни Мошиаха! 18 Тамуза 5784 г., четвертый день недели Пинхас | 2024-07-24 11:21

7 закона на потомците на Ной

В дните на Мошиах цялото човечество ще се обедини в общата вяра в Създателя на света и в изпълнението на Неговите заповеди.

Превод на български: Б. Щерева 19.10.2023 469 мин.

ТАНАХ (Библията) разказва, че след всемирния потоп, когато почти цялото човечество, затънало в идолопоклонство, разврат и грабеж, умряло, Създателят наредил на Ной (Ноах) и семейството му, единствените хора, които Той спасява за продължаването на човешката раса, да спазват 7 закона. Тези закони са основата, върху която се изгражда един справедлив и хармоничен свят, който е възможен само ако има твърда вяра в Създателя на Вселената и изпълнението на неговите указания. Изпълнението на тези закони е единственият път за здравословно съществуване на света и човечеството. Светът не е джунгла; Животът в семейството и обществото трябва да се основава на основите на морала, справедливостта и етичните норми.

Моше-рабейну (Моисей), след като получил Тора от Всемогъщия, започнал да разпространява тези закони сред всички народи по света и да допринася за тяхното прилагане. Оттогава и до ден днешен човек, който изпълнява тези закони, заради това, че така е наредил Всевишният, се удостоява с най-високата награда от Б-г; този, който ги пренебрегва, губи правото си на съществуване в света, тъй като действията му противоречат на Висшата цел за «населване на света».

Ваше право и задължение е да знаете и изпълнявате тези 7 закона на потомците на Ной (7 мицвот Бней Ноах) и да допринасяте за прилагането им от другите.

1. Вяра в единия Б-г — забрана за идолопоклонство

Всеки човек трябва да вярва в съществуването на един-единствен Създател на света. Той е създал този свят и цялото човечество, Той контролира всички аспекти на нашия живот, постоянно бди над всеки от нас и знае всичките ни дела и мисли. Той контролира всичко, което се случва в света и в крайна сметка отдава дължимото на всеки. Той е единственият Бог и само на Него трябва да служим и да се молим.

Практическият смисъл на тази заповед е категорична забрана за поклонение или служене на всякакви идоли. Също така включва забрана за вяра в друг бог и създание.

2. Уважение към Б-г — забраната да се ругае Създателят

Човек трябва да показва уважение към Б-г, който му е дал живота и света, за да съществува в него.

Практическото значение на тази заповед е забраната да се ругае Бог или да се говори неуважително за него.

3. Уважение към човешкия живот — забрана за кръвопролитие

Човекът е създаден по образ и подобие Божие. Човешкият живот е дар свише и никой освен Създателя няма право да се разпорежда с него. Необходимо е да се насърчи и подкрепи продължаването на човешката раса, на която Създателят е дал възможност да насели света и да съществува в него.

Практическото значение на тази заповед е категоричната забрана за убийство на всеки човек, включително аборт. Смята се, че убиецът е загубил дела си в този свят и по този начин вреди на Създателя, създал човека по Свой образ и подобие.

4. Уважение към собствеността на ближния — забрана за кражба

Б-г е дал на всеки човек правото да се разпорежда с това, което е негова собственост и никой не може да му попречи да прави това.

Практическият смисъл на тази заповед е категорична забрана за отнемане на чужда собственост, било чрез измама, било чрез сила или други незаконни средства. Забраната включва неизплащане на заплатите навреме и отвличане на хора, както деца, така и възрастни.

5. Уважение към семейството — забрана за изневяра

В началото Б-г създал мъжа и жената като едно цяло и едва след това ги разделил на два индивида, които се нуждаели един от друг, за да достигнат до съвършенство. Следователно законният брачен живот е основа за нормалното развитие както на семейството, така и на човечеството като цяло. Също така е необходимо да се спазва скромност в отношенията между съпруг и съпруга.

Практическото значение на тази заповед е забраната за прелюбодеяние: връзката на омъжена жена с чужд мъж, връзка между кръвни роднини, хомосексуалността и скотоложството.

6. Уважение към живите същества — забрана за ядене на части от животно, докато то все още е живо

Б-г е създал много живи организми и ние трябва да уважаваме правото им на съществуване. За разлика от растенията, които могат да се самообновяват, пораженията при животните са необратими. Въпреки факта, че Тора позволява на човек да яде месо от животни, тя ограничава възможностите за такава употреба.

Практическото значение на тази заповед е забраната да се ядат животински органи (или да се отделят), докато животното окончателно умре. Предписано е: когато човек види страданието на живо същество, да му помогне. Тази заповед важи и за отношенията с хората. Трябва да съчувствате на проблемите на другите, да им помагате да излязат от трудната ситуация, а не да ги обиждате.

7. Създаване на институцията на съдебната власт — назначаване на съдии

Практическото значение на тази заповед е да позволи прилагането на всички тези закони в обществото. За целта е необходимо да се създадат съдилища на всяко място и да се назначат съдии, които да следят за прилагането на законите. Съдиите имат властта да наказват хората за нарушаване на тези закони. Не трябва да позволяваме съдебните процедури да се основават на други закони, а не на 7-те заповеди на Бней Ноах. Всеки, който се обръща към съда, е длъжен да се подчинява на решенията на съдиите.

Други указания

В допълнение към тези закони има и други инструкции, които народите по света са длъжни да изпълняват, тъй като те също са получени от Мойсей и са станали обичайни за нормалното «заселване на света». Сред тях са уважението към родителите, благотворителността, помощ на нуждаещите се и др.

Среща с Мошиах

В дните на Мошиах цялото човечество ще се обедини в общата вяра в Създателя на света и в изпълнението на Неговите заповеди. Както е казал пророкът: «И хората ще станат и започнат да призовават името на Господа и ще Му служат всички заедно.»

Този процес вече е започнал с идването на крал Мошиах, чиито действия за установяване на справедливост в света, основана на вярата в Б-г, влияят на народите по света. Любавичкият Ребе (благословен да е) е този човек, избран от Всемогъщия да изпълни тази цел. За повече от 50 години от неговото ръководство на еврейския народ, сам Ребе крал Мошиах и чрез своите пратеници, разпръснати по целия свят, донесоха на всички хора вяра в Б-г и мир между всички народи на Земята. Под негово влияние много хора се връщат на истинския път.

През 1991 г. Ребе публично заявява, че времето на Освобождението е дошло и всички ние трябва да се подготвим за него. Различни събития от този период могат да се разглеждат като признаци на освобождение и идването на Мошиах, за което много поколения са мечтали. Сега това може да се случи всяка минута.

Вашите действия

Известният учен и философ Маймонид твърди, че всеки човек трябва да гледа на себе си и на целия свят така, сякаш всички добри и лоши дела лежат на везни намиращи се в равновесие. И тогава дори само едно добро дело може да надделее и да донесе Освобождение и спасение на света. И това действие може да бъде ваше!

Можете да помогнете, като кажете на приятелите си за необходимостта да спазват 7-те закона (опитайте се да убедите поне още десет души да направят това), както и като ни предоставите подкрепа и финансова помощ за разпространението на тази информация.

И най-важното, Любавическият Ребе Крал Мошиах дава своята благословия на всички, участващи в това добро дело.

Комментарии: 0 Поддержите сайт
Читайте еще:
Ошибка в тексте? Выделите ее и
нажмите Ctrl + Enter